Powered by Blogger.
RSS

Mùa xuân của mẹ

Đã 5 mùa xuân từ ngày mẹ sinh con...

Và đây là 5 năm yêu thương của mẹ. love struck love struck love struck love struck love struck

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nghe mùa xuân gọi

Đã nghe tiếng mùa xuân tha thiết gọi
Cỏ hoa thơm xanh biếc giọt hương tình.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS